İHRACAT TEŞVİKLERİ

İHRACAT TEŞVİKLERİ

Gizem YURTDEĞER

 

 

ÖZET

İhracata yönelik verilen teşvikler, pazarın geliştirilmesi, firmaların bu pazarlara teşvik edilmesi, italat oranının azaltılıp, ihracat oranın arttırılması açısından oldukça önem arz etmektedir. Özellikle mikro ölçekli firmaların bu teşviklerden haberinin olmaması, bu konudaki bilgi aktarımının yeterli düzeye erişememiş olması firmaların ihracata adım atmaları konusunda tedirgin olmalarına sebebiyet vermektedir.Gerek maliyet gerek hedef pazara olan hakimiyetin zayıf olması firmaların yurt dışına hizmet vermeleri konusunda geri planda kalmaları gerektiği düşüncesini doğurmaktadır. Bu düşünceleri yıkmak, firmaları ihracata teşvik etmek, orta ve uzun vadede büyümeyi hedef gösterebilmek adına devlet destekli teşvikler bulunmkatadır.

 

ABSTRACT

Incentives for exports are very important in terms of developing the market, encouraging companies to these markets, decreasing the import rate and increasing the export rate. In particular, the fact that microscale companies are not aware of these incentives and that the trasnfer of information on this issueis not sufficient causes companies to be uneasy about taking a step towards export. Both the cost and the weak dominance of the target market give rise to the idea that companies should stay in the background when it comes to expanding abroad. There are government- supported incentives in order to break these thoughts, to encourage companies to export, and to target growth in the medium and long term.

 

GİRİŞ

Firmaları ihracata yöneltmek, bu konuda desteklemek için farklı alanlarda destekler mevcuttur;

İhracat Destekleri; ihracat destekleri ile e-ihracat ve mikro ihracat desteklerini kapsar şekilde;

 • Yurtdışı Ofis, Depo, Showroom, Mağaza Kira Desteği
 • Yurtdışı Tanıtım ve Reklam Desteği (Sosyal medya, facebook, instagram, google, influencer vb. dahil)
 • Pazara Giriş Belgeleri - Kalite Test Analiz Belgeleri Desteği
 • Yurtdışı Marka Tescil Desteği
 • Yurtdışı Fuar Desteği - Yurtiçi Fuar Desteği
 • Yurtdışı Pazar Araştırma Seyahat Desteği
 • Navlun Desteği - Yurtdışı Kargo
 • Sanal Fuar ve Diğer Dijital Faaliyetler

şeklinde sıralanabilir.

Yurtdışı Mağaza, Ofis, İşyeri Depo Açma Destekleri

Şirketinizin yurtdışında açacağı ofis,mağaza, depo, showroom vb. birimlerin kiralarının üretici firmalar için %50'si, ticari fşrmalar için %40'ı geri ödeniyor.

Destek ödemesi en fazla 25 birim içindir.

Destek süresi: 4 yıl.

Yurtdışı Reklam ve Tanıtım Desteği

4 yıl süresince ve istenilen sayıda ülkede yapılacak katalog bastırma, sosyal medya (facebook, instagram, google, influencer vb. relam desteği), dergi, gazete, televizyon reklamları ve pop-up mağazacılık harcamalarının %60'ı Bakanlıkça şirketinize geri ödenir.

Tanıtım harcamalrının yıllık üst limiti 250.000 USD.

Kira desteğinden faydalanan bir biriminiz varsa o ülke için tanıtım harcamaları yıllık destek üst limiti 150.000 USD.

Hedef ve öncelikli ülkelerde tanıtım yapılacaksa veya firmanızın merkezi 4. 5. ve 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %70'e , bu şartlardan ikisini birden sağlıyorsa destek oranı %80'e yükseliyor.

Destek Tutarı: 150.000-250.000 ABD Doları

Destek Oranı: %60-%70

Destek Süresi: 4 yıl

Pazara Giriş Belgeleri Desteği - Ürünlerin Kalitesinin İspatlanmasına Yönelik Analiz ve Belgelere İlişkin Destekler

 • Standartlara uygunluğunun tespiti
 • Can güvenliğine uygunluğunun tespiti
 • İhracat için zorunlu kalite ve güvenlik belgeleri
 • Tarım test ve analizlerine destek
 • İhracat yaparken almak zorunda olunan veya ihracat yaparken şirkete bir avantaj sağlayacak olan belgelerin hazırlanması için yapılacak harcamaların %50'si Bakanlıkça geri ödenir.
 • Destek üst limiti yılda 250.000 ABD Doları.

Navlun Desteği

Kara, Hava, Deniz yoluyla yapılan ihracatçı birlikleri üzerinden navlun desteği verilmektedir. Ürün GTİP koduna taşıma türü ve hedef ülke desteği değişmektedir. 

Yurt Dışı Pazae Araştırma Destekleri -  Yurt Dşı İş Seyahatlerinin Desteklenmesi

Ulaşım masrafları, konaklama, ve araç kiralama giderlerinin %70'i oranında destek 

İki çalışan için seyahat başına 5.000 ABD Doları,

Yılda en fazla 10 seyahat için destek.

Fuar Desteği - Fuar Harcamalarının (Stand Açma) Desteklenmesi

Her fuar için Bakanlıkça belirlenen bir metrekare ücreti üzerinden hesaplanan tutar destek kapsamında geri alınabilmektedir.

İki şekilde fuarlara katılınabilir.

1- Milli Katılım

2- Bireysel Katılım

Destek Oranı: %50

Destek üst limiti bireysel katıımda 15.000 ABD Doları, yurt dışı fuar organizsayonlarında; Genel furalarda 10.000 ABD Doları, sektörel fuarlarda 15.000 ABD Dolarıdır.

İhracatçılara Yeşil Pasaport Desteğ

Her yılında ihracat yapılan son üç yılda, şirket yıllık ortalama 500 bin doların üzerinde ihracat yapıyorsa yeşil pasaport hakkı.

Pasaportlar iki yıl boyunca kullanılabilir, iki yıllık süre bittiğinde tekrar başvurabilirler.

Pasaport alacak kişi şirket sahibi, ortağı ya da çalışanı olmalı.

Yıllık ortalama ihtracat 500 bin ile 10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10 milyon dolar üzerindeyle 25 milyon dolar arasında olan firmaların iki, 25 milyon dolar üzeriyle 50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50 milyon dolar üzeriyle 100 milyon dolar arasındaki firmaların dört, 100 milyon dolar üzerinde olanların ise beş yetkilisine yeşil pasaport verilebilecektir.

Marka Tescil Desteği

Şirketin Türkiye'de tescilli bir veya birden fazla markası varsa, bu markaların dünyanın herhnagi bir ülkesindeki tescil ettirilme ve korunmasına ilişkin giderlerin/harcamaların %50'si Bakanlıkça geri ödenmektedir.

Destek üst limiti yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar, destek süresi ise 4 yıl.

Hedef ve öncelikli ülkelerde marka tescili yapılacaksa veya firmanın 4. 5. vr 6. teşvik bölgesindeyse destek oranı %60 (ikisini birden sağlıyorsa %70).

Yurtdışında Şirket Alımına Yönelik Destek

Yurtdışından şirket satın alırken alınacak finansal ve hukuki danışmanlık hizmetleri için toplam harcamalrınızın %60'ı Bakanlık tarafından şirketinize geri ödenir.

Destek üst limiti yılda 200 bin dolardır.

Yurt Dışında Pazar Araştırma Rapor Desteği- Müşteriyi Tanıma ve Pazarı Öğrenmeye İlişkin Destekler

Müşterileri ve rakipleri tanıma için pazar ya da sektör hakkında rapor desteği

Markanın bilinirliğini ölçmeye yönelik destekler

Satış Kurallarını ve Uygulamarını Öğrenmek İçin Pazar ya da Sektör Hakkında Rapor Desteği

İhracat için müşteriler, belirli pazarın ya da sektörü hakkında yetkin danışman firmalara hazırlatılacak rapor harcamalarının %60'ı Bakanıkça geri ödenmektedir. 

Destek üst limiti yıllık 200.000 USD

Ur-Ge Desteği - ÜRGE Projeleri

Şirketinizin üyesi olduğu işbirliği kuruluşlarının şirketinizin ve içinde bulunduğu sektörün ihracatını artırmak için yürüteceği bir projede yer alması durumunda, katıldığı farklı faaliyetlere (eğitim, danışmanlık, potansiyel müşterilerle ilişki kurmak için heyetlere katılma vb.) ilişkin masraflarının %75'ine destek verilmektedir.

Şirketinizin sektörüne has 5 yıl sürecek UR-GE projeleri kapsamında ilk olarak ihtiyaç analizi yapılır ve rekabet gücü kazanmak için yapman gerekenlerle ihracat yapabileceğin pazarlar, işin uzmanları tarafından tespit edilir.

Sektörel Ticaret Heyetlerine Katılanların Desteklenmesi

Şirketinizden heyete katılan iki kişinin masraflarının %50!si destek kapsamında geri ödenir.

Hedef ve öncelikli ülkelere giden heyetler için destek oranı %60.

Markalaşma ve Turquality Desteği

KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

KOSGEB Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında KOSGEB ihracat desteği olarak 300 bin TL destek verilmektedir. 

Mal İhracatına Yönelik Devlet Desteklerinde Hedef Ülkelere Hedes Sektörlerde Gerçekleştirilen Faaliyetlere İlave Destek Sağlanması

Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinde hedef ülkelere hedef sektörlerde gerçekleştirilen faaliyetlere ilave destek sağlanması hakkında Cumhurbaşkanı kararı ile Ticaret Bakanlığınca hedef olarak tespit edilen sektör sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin hedef ülkelerde tanıtım ve pazarlamaya ilişkin giderlerine ilave destek verilecektir.

Article date: 15.06.2021

Additional information:

Additional Information Date:

Menü